Thời sự - Chính trị

Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An

16:47, 19/12/2023

Chiều 19/12, Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở tỉnh họp đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 Toàn cảnh cuộc họp.

Năm 2023, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là sau khi Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ tháng 7/2023 đã góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. 

 Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phân tích, đánh giá về một số kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam nêu một số nhiệm vụ trong năm 2024. 

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đó là tập trung rà soát, tham mưu để kiện toàn Ban chỉ đạo theo Luật và các nghị định thi hành; nêu cao vai trò cung cấp thông tin của người đứng đầu đối với các cơ quan báo chí; đổi mới thông tin ở cơ sở. 

 Đồng chí Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận kết luận cuộc họp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo tinh thần “kiến tạo” và “phục vụ”; đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

 Các đại biểu tham dự.

Tăng cường công tác đối thoại trong các cơ quan, đơn vị, nhất là doanh nghiệp và người sử dụng lao động. Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội./.

Thái Dương - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện