Thời sự - Chính trị

Tự hào Mùa Xuân đại thắng!

12:47, 30/04/2024
Gần nửa thế kỷ qua, Ngày Chiến thắng 30/4/1975 đã trở thành biểu tượng lịch sử vĩ đại của dân tộc, là niềm tự hào, là mốc son chói lọi cổ vũ nhân dân ta vượt qua khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
 Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân.
Xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Cuối năm 1974, khi cục diện chiến trường có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho ta, Bộ Chính trị họp bàn và đi đến quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975. Mệnh lệnh “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng giờ từng phút xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng” mà Tổng Tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Quân ủy Trung ương truyền đi khắp chiến trường như một làn sóng cổ vũ tinh thần chiến đấu và quyết tâm chiến thắng của toàn thể quân dân Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy trên toàn miền Nam và liên tiếp giành thắng lợi. Cuối tháng 4/1975, quân ta ào ào như vũ bão, tiến vào giải phóng miền Nam. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã trở thành một thiên sử vàng trong truyền thống đánh giặc, giữ nước hào hùng của dân tộc ta. Chiến thắng 30/4/1975 mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời của sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện có tầm quan trọng to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

Những ngày này, cả nước đang hân hoan hướng về ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 49 năm đã đi qua nhưng tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn còn mãi toả sáng, là nguồn sức mạnh to lớn, là động lực và chỉ dẫn quan trọng cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Chiến thắng 30/4/1975 khẳng định ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sức mạnh to lớn của toàn dân tộc Việt Nam, đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, giữ vững độc lập chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước.

49 năm qua, Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân cả nước giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đặt ra.

Đặc biệt, sau 38 năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986 - 2024), “chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chúng ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, đang tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế mạnh mẽ và sâu rộng. Kinh tế tăng trưởng cao và ổn định; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững.

Nhớ về chiến thắng lịch sử 30/4/1975, chúng ta mãi mãi ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ tiền bối, các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu để đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do”. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 sẽ mãi là hành trang, là nguồn sức mạnh vô song cổ vũ, động viên chúng ta tiếp tục nỗ lực chung tay đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc./.

Theo Đảng Cộng sản

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện