Thời sự - Chính trị

Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII

15:46, 13/06/2024
Sáng 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Cụ thể: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự hội nghị.

Tại hội nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 31 ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng – Phó Bí thư Đảng ủy , Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII.

Thông qua hội nghị nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII hiệu quả; qua đó góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện