Thời sự - Chính trị

Uỷ ban Kiểm tra TW sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2024

14:56, 10/07/2024
Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì.

a
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; Thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỉ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện để ủy ban Kiểm tra Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng. 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Qua kiểm tra, kết luận 631 tổ chức Đảng và 1.767 đảng viên có vi phạm khuyết điểm. Trong đó xem xét thi hành kỉ luật 2 tổ chức Đảng và 67 đảng viên, đã thi hành kỉ luật 1 tổ chức Đảng và 65 đảng viên. Uỷ ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, kết luận 613 tổ chức Đảng với 2.390 đảng viên có vi phạm khuyết điểm, đã thi hành kỉ luật 60 tổ chức Đảng và 910 đảng viên. Các vi phạm liên quan có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Uỷ ban Kiểm tra TW đặt ra cấp ủy, tổ chức Đảng, Uỷ ban Kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và chủ động quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật của Đảng. Trong đó nhấn mạnh tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức đảng triển khai thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng ngành kiểm tra đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ./.

Dương Cầm - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện