Trong nước

Quán triệt, triển khai Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân

12:58, 10/05/2024
Sáng 10/5, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41 của Bộ chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. 

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu Phó bí thư Tỉnh uỷ chủ trì. Hội nghị cũng trực tuyến đến điểm cầu Đảng ủy Khối  doanh nghiệp tỉnh. 

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo nội dung của Nghị quyết số 41. Mục tiêu đến năm 2030, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu Phó bí thư Tỉnh uỷ chủ trì điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An.

 Tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín khu vực và quốc tế. 

Các đại biểu tham dự điểm cầu Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đó là: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối  doanh nghiệp tỉnh. 

Cùng với đó tăng cường đoàn kết, hợp tác, liên kết giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không ngừng phát huy vai trò của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức đại diện đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân... 

Các đại biểu tham dự điểm cầu Đảng ủy Khối  doanh nghiệp tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Chương trình hành động của Chính phủ và Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới./.
      

Đức An – Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện