Trong nước

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng với ông Lê Thành Long

16:34, 06/06/2024
Chiều 6/6, Quốc hội thông qua nghị quyết bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long - Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Hiến pháp 2013, Thủ tướng có nhiệm vụ và quyền hạn trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Quốc hội có thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long chiều 6/6.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Tân Phó Thủ tướng Lê Thành Long chiều 6/6.

Ông Lê Thành Long sinh năm 1963. Quê quán ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa (nay là phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Luật.

Từ năm 1987 đến năm 2011, ông Lê Thành Long trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Tư pháp. Ông Long có thời gian đi học Thạc sĩ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Calgary, Canada (từ năm 1993-1995) và học Tiến sĩ Luật tại Trường Đại học Tổng hợp Nagoya, Nhật Bản (từ năm 1999-2003).

Tháng 10/2011-3/2014, ông Long làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 3/2014-10/2015, ông Lê Thành Long làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; tháng 10/2015-4/2016 là Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ tháng 1/2016, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 4/2016 đến nay, ông Lê Thành Long làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện