Trong tỉnh

Hội nghị khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành TƯ Đảng

12:17, 18/06/2024
Sáng 18/6, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ Nghệ An để  khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 20  của Ban chấp hành TƯ Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước  cũng như chương trình hành động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết này.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh Nghệ An báo cáo  với đoàn kết quả 15 năm triển khai Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành TƯ Đảng và Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong đó khẳng định: sau 15 năm triển khai, Nghị quyết đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức công đoàn CNVCLĐ về vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các cấp chính quyền có những đề án, chính sách cụ thể triển khai thực hiện nghị quyết như: Thu hút đầu tư, phát triển DN, hỗ trợ  DN tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, việc làm, nhà ở cho công nhân lao động; các chính sách xã hội về lao động, việc làm được chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, thực hiện tốt công tác động viên, chia sẻ, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc giúp người lao động yên tâm làm việc, hăng hái thi đua lao động, sản xuất…. 

Đại diện đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Đoàn khảo sát và LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã trao đổi, thảo luận về một số tồn tại  cũng như  nội dung liên quan đến định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 20 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đoàn khảo sát Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo; sự chủ động, tích cực, linh hoạt của các cấp công đoàn Nghệ An trong thực hiện nghị quyết 20 và chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Kết quả khảo sát, đánh giá sẽ là cơ sở để đoàn công tác tổng hợp, tham mưu báo cáo  với Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác tổng kết thực hiện nghị quyết và các nội dung có liên quan .

Thanh Hà - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện