Y tế

Tối 23/12, Nghệ An có 74 ca nhiễm mới, trong đó có 42 ca cộng đồng

19:13, 23/12/2021
Trong 12 giờ qua (Từ 06h00 đến 18h ngày 23/12), Nghệ An ghi nhận 74 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương (Kỳ Sơn: 30, Hưng Nguyên: 09, Quỳ Hợp: 05, TP Vinh: 05, Hoàng Mai: 05, Con Cuông: 04, Diễn Châu: 04, Quỳnh Lưu: 03, Yên Thành: 03, Quế Phong: 02, Thanh Chương: 02, Đô Lương: 01, Nam Đàn: 01). Trong đó có 42 ca cộng đồng ( Kỳ Sơn: 26, Hưng Nguyên: 07, TP Vinh: 05, Yên Thành: 01, Hoàng Mai: 01, Quỳnh Lưu: 01, Quỳ Hợp: 01), 32 ca đã được cách ly từ trước (24 ca là F1, 07 ca từ các tỉnh miền nam, 01 ca từ tỉnh khác về). Ghi nhận 19 ca có triệu chứng, 55 ca không có triệu chứng.

Trong ngày có 78 bệnh nhân khỏi bệnh, ra viện. Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 5.679 BN. Lũy tích số BN tử vong: 33 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.272 BN. Tổng số công dân từ các tỉnh phía nam về từ ngày 1/10 đến nay là 55.018. Phát hiện 1.188 ca dương. 

Thông tin cụ thể 42 ca cộng đồng như sau:
1.    BN QVT, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Lăn, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
2.    BN VQT, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Lăn, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8B Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
3.    BN CTT, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 6A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
4.    BN VVM, nam, sinh 2009. Địa chỉ: bản Lưu Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 7A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
5.    BN LAS, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Khe Nằn, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8B Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
6.    BN CVL, nam, sinh 2006. Địa chỉ: bản Lưu Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 9A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
7.    BN XVT, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 9C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
8.    BN LMT, nam, sinh 2010. Địa chỉ: bản Tạt Thoong, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 6A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
9.    BN CVT, nam, sinh 2007. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 9A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
10.    BN MVM, nam, sinh 2010. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 6C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

11.    BN MKL, nam, sinh 2006. Địa chỉ: bản Lưu Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 9C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
12.    BN MVC, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
13.    BN CVKĐ, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 9B Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
14.    BN VTM, nam, sinh 2009. Địa chỉ: bản Tạt Thoong, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
15.    BN VCC, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
16.    BN CQV, nam, sinh 2010. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 6C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
17.    BN LTS, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: bản La Ngan, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
18.    BN MTMP, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 6D Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
19.    BN MVD, nam, sinh 2009. Địa chỉ: bản La Ngan, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 6D Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
20.    BN MVT, nam, sinh 2009. Địa chỉ: bản La Ngan, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 7B Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
21.    BN MVN, nam, sinh 2009. Địa chỉ: bản Lưu Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 7C Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
22.    BN CVD, nam, sinh 2010. Địa chỉ: bản La Ngan, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 6B Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
23.    BN LVT, nam, sinh 2008. Địa chỉ: bản Lưu Thắng, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
24.    BN MTL, nữ, sinh 1968. Địa chỉ: bản Sao Va, Bảo Thắng, Kỳ Sơn. BN là F1 của BN LVH công bố ngày 22/12.  Ngày 21/12, BN được test tại TYT cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.

25.    BN VTP, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: bản Lưu Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 8A Trường PTDTBT Chiêu Lưu. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN có triệu chứng: sốt, mệt. 
26.    BN VTL, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: bản Lưu Tiến, Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN là học sinh lớp 3D Trường Tiều học Chiêu Lưu. BN là em gái của BN VTP được công bố cùng lúc. Ngày 21/12, BN được test nhanh sàng lọc tại trường học do liên quan ca nhiễm trước đó, cho kết quả dương tính. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 
27.    BN VTN, nam, sinh 1974. Địa chỉ: Tân Long, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN VTV đã được công bố ngày 22/12. Ngày 22/12 BN được lấy mẫu XN gửi BV Ung Bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
28.    BN VTHT, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Đình Tiến, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN VTN được công bố cùng lúc. Ngày 22/12 BN được lấy mẫu XN gửi BV Ung Bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
29.    BN VPD, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Tân Long, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là học sinh lớp 4D trường tiểu học và THCS Long Xá. Ngày 22/12 sau khi trong trường có ca dương tính, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi BV Ung Bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
30.    BN VTN, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Tân Long, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là học sinh lớp 8B trường tiểu học và THCS Long Xá. Ngày 22/12 sau khi trong trường có ca dương tính, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi BV Ung Bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
31.    BN VNMD, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Tân Long, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là học sinh lớp 1E Trường tiểu học và THCS Long Xá. Ngày 22/12 sau khi trong trường có ca dương tính, BN được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu lại gửi BV Ung Bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
32.    BN LĐT, nam, sinh 1978. Địa chỉ: Đình Tiến, Long Xá, Hưng Nguyên. BN tiền sử có tiếp xúc với BN NTH đã được công bố trước đó. Ngày 22/12 BN đến TYT khai báo và được lấy mẫu XN gửi BV Ung Bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
33.    BN LNHN, nam, sinh 2015. Địa chỉ: Đình Tiến, Long Xá, Hưng Nguyên. BN là F1 của BN LĐT được công bố cùng lúc. Ngày 22/12 BN đến TYT khai báo và được lấy mẫu XN gửi BV Ung Bướu Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
34.    BN NTP, nam, sinh 1986. Địa chỉ: đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 21/12 BN có triệu chứng ho, sốt, rát họng, đau đầu nên đến BVĐK TP Vinh khám và được lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được chuyển mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN có trệu chứng: Ho, rát họng, đau đầu, sốt nhẹ. 
35.    BN BN PĐH, nam, sinh 2009. Địa chỉ tạm trú: khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 22/12 sau khi có kết quả khẳng định dương tính của BN PAL được công bố ngày 22/12. BN được lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK TP Vinh cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng.
36.    BN HML, nam, sinh 2009. Địa chỉ tạm trú: khối 3, Phường Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 22/12 sau khi có kết quả khẳng định dương tính của BN PAL được công bố ngày 22/12. BN được lấy mẫu cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu XN gửi BVĐK TP Vinh cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng
37.    BN NLHB, nam, sinh 2008. Địa chỉ: 207/5 đường Bùi Huy Bích, TP Nha Trang, Khánh Hòa. BN cùng đội U13 Câu lạc bộ Khánh Hòa  ra TP Vinh thi đấu ngày 21/12. BN lưu trú tại KS Thượng Hải, TP Vinh. Ngày 23/12 BN được lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
38.    BN NVD, nam, sinh 2009. Địa chỉ tạm trú: khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh. Ngày 22/12 sau khi BN PAL có kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN được lấy mẫu XN cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Cửa Đông, ngày 23/12 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.
39.    BN PTL, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: Hậu Thành, Yên Thành. Ngày 22/12 BN được lấy mẫu XN định kỳ cho kêt quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng.
40.    BN NTTN, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Khối An Thịnh, phường Quỳnh Thiện, tx. Hoàng Mai. BN là công nhân công ty giày Anorra Thanh Hóa. Ngày 21/12 BN được lấy mẫu XN định kỳ gửi BVĐK Hợp Lực ( Thanh Hóa) ngày 23/12 cho kết quả khẳng định dương tính. BN không có triệu chứng. 
41.    BN NTM, nữ sinh 1986. Địa chỉ: Xóm 02, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 22/12 BN có triệu chứng sốt cao, mệt mỏi nên đến BVĐK Quang Thành khám và được lấy mẫu test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính. 
42.    BN VTT, nữ, sinh 1969. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Xóm Mới, xã Châu Lộc, Huyện Quỳ Hợp. BN có tiếp xúc với BN VTM đã công bố ngày 22/12. Ngày 22/12 BN sau khi nghe tin BN VTM có kết quả dương tính với COVID-19, BN đến TYT lấy mẫu test nhanh có kết quả dương tính, sau đó được cách ly, lấy mẫu PCR cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng. 

Theo CDC Nghệ An

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện