Y tế

TP. Vinh: 22/25 phường, xã ở là "vùng đỏ"

15:47, 15/02/2022
 Với diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp, Thành phố Vinh yêu cầu các phường, xã nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

UBND Thành phố Vinh vừa có Thông báo số 54/TB-UBND về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn thành. Theo đó có 22/25 phường, xã cấp độ 4, 01 phường cấp độ 3 và 02 phường, xã cấp độ 2.

Các phường, xã cấp độ 4 gồm: Trường Thi, Hưng Bình, Cửa Nam, Nghi Phú, Bến Thủy, Hưng Dũng, Đông Vĩnh, Lê Lợi, Trung Đô, Nghi Ân, Hưng Hòa, Hưng Lộc, Lê Mao, Quang Trung, Hưng Đông, Vinh Tân, Nghi Liên, Đội Cung, Hưng Phúc, Hồng Sơn, Hưng Chính và Nghi Đức.

Cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn TP. Vinh đến ngày 15/2. Đồ họa: UBND TP. Vinh

Phường Quán Bàu cấp độ 3; phường Hà Huy Tập và xã Nghi Kim cấp độ 2.

UBND thành phố Vinh yêu cầu các phường, xã căn cứ cấp độ dịch được công bố để nghiêm túc triển khai các biện pháp hành chính "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo quy định. 

Cũng đến thời điểm này, toàn tỉnh Nghệ An đang có 100 phường, xã, thị trấn được đánh giá cấp độ 4 (nguy cơ rất cao); 59 phường, xã, thị trấn cấp độ 3 (nguy cơ cao); 171 phường, xã, thị trấn cấp độ 2 (nguy cơ) và 130 phường, xã, thị trấn cấp độ 1 (bình thường mới).

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện