Y tế

Bao phủ bảo hiểm y tế sẽ đạt 95% vào năm 2025

13:33, 02/05/2022
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định 546/QĐ-TTg giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, giao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc năm 2022 là 92,6%, năm 2023 là 93,2%, năm 2024 là 94,1%, năm 2025 là 95,15%.

Trong đó, tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2022 TP Hà Nội là 91,66%, TP.HCM là 91,25%, tỉnh An Giang 92%, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 91,5%, tỉnh Bạc Liêu 91,25%, tỉnh Bắc Giang 93,5%,… 

Người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Người dân đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở, ban, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa bàn để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, trình Hội đồng nhân dân để bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHYT, cụ thể: Tập trung hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, bảo đảm đạt mục tiêu 100% các đối tượng này tham gia BHYT.

Hỗ trợ người thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; học sinh, sinh viên để tăng tỷ lệ tham gia BHYT của các nhóm đối tượng này. Hỗ trợ các đối tượng khác trên địa bàn thuộc quyền quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đảm bảo tất cả học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm 2023. Đồng thời, Bộ đưa việc học sinh, sinh viên tham gia BHYT vào tiêu chí xếp loại, thi đua hàng năm của cơ sở giáo dục.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam được yêu cầu đôn đốc các địa phương có giải pháp mở rộng tỷ lệ phủ BHYT. Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thái độ phục vụ người tham gia BHYT; cải tiến quy trình thanh toán, khám chữa bệnh BHYT, tạo thuận lợi cho người dân.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện