Y tế

Đề nghị BHXH hướng dẫn tiếp tục thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn

20:18, 23/05/2022
Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt.

Bộ Y tế vừa có công văn số 2633/BYT-KH-TC gửi Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hoá chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT.

Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.

Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hoá chất.

Công văn cũng nêu rõ: Bãi bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12/4/2018 gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất đặt.

Công văn này thay thế công văn 2348/BYT-KHTC ngày 9-5-2022 của Bộ Y tế. 

Bộ Y tế đề nghị BHXH có hướng dẫn tiếp tục thanh toán BHYT đối với dịch vụ trên máy đặt, máy mượn.
Bộ Y tế đề nghị BHXH có hướng dẫn tiếp tục thanh toán BHYT đối với dịch vụ trên máy đặt, máy mượn.

Như tin đã đưa, ngày 9-5, Bộ Y tế có công văn số 2348 về việc bãi bỏ công văn số 2009/2018 của bộ này gửi BHXH Việt Nam về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

Trên cơ sở đó, ngày 12-5, BHXH có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc bãi bỏ công văn 2009 của Bộ Y tế.

Theo đó, BHXH đề nghị BHXH các tỉnh dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy đặt, máy mượn theo công văn 2009 nêu trên từ ngày 9-5.

Tuy nhiên, trong thông cáo phát đi ngày 15-5, Bộ Y tế lại khẳng định việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807/2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009. Nên không bỏ thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn.

Sáng 16-5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã mời Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam họp bàn việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng đã ký với cơ sở khám chữa bệnh.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện