An toàn giao thông

Nghệ An: Tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải

10:36, 18/04/2022
Sau gần 03 tháng triển khai thực hiện tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, xe ô tô vận tải khách trái quy định và xe tự chế, toàn tỉnh đã ra quân xử lý được 858 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thành, thùng xe với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Ban ATGT tỉnh có công văn số  Số: 84/ ATGT báo cáo Kết quả kiểm soát tải trọng phương tiện theo nội dung Công văn số 374/UBND
ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh. Thực hiện Công văn số 374/UBND ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, xe ô tô vận tải khách trái quy định và xe tự chế, qua hơn 03 tháng triển khai thực hiện, Ban an toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành
Thực hiện Công văn số 374/UBND ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, xe ô tô vận tải khách trái quy định và xe tự chế trên địa bàn tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh đã có Công văn số 24/ATGT ngày 21/01/2022 đề nghị Công an tỉnh Cử 01 lãnh đạo Công an tỉnh làm Trưởng đoàn; lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông làm Phó đoàn và 04 cán bộ Cảnh sát giao thông tham gia 02 Đoàn liên ngành kiểm tra của tỉnh. Tuy nhiên Công an tỉnh đã có Công văn số 128/CAT-PV01 ngày 19/01/2022, báo cáo trực tiếp với đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, để đề xuất việc tạm thời chưa thực hiện phối hợp lực lượng kiểm soát xử lý vi phạm xe chở quá khổ, quá tải, xe vận tải khách trái quy định, xe tự chế, đồng thời giao Công an tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế trong thời gian tới để tham mưu, chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm, quyết liệt các hành vi, vi phạm theo quy định.

Các thiết bị cân lưu động được sử dụng để kiểm tra tải trọng xe

Ngày 22/2/2022 UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 1100/UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh về công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, xe ô tô vận tải khách trái quy định và xe tự chế theo nội dung Công văn số 374/UBND ngày 15/01/2022 của UBND tỉnh. Ban an toàn giao thông tỉnh đã có Công văn số 42/ATGT ngày 24/2/2022 đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ nội dung Công văn số 374/UBND ngày 15/01/2022 để tiếp tục triển khai công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, xe ô tô vận tải khách trái quy định và xe tự chế trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu của UBND tỉnh, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện đợt 1 trước 15/3/2022 về Ban An toàn giao thông tỉnh để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Ban An toàn giao thông tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình tỉnh đưa tin, bài, phóng sự về hoạt động, vi phạm đối với xe quá khổ, quá tải, thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, giám sát, ghi hình chuyển cơ quan chức năng, thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh, Ban an toàn giao thông các huyện, TP, TX có phương án xử lý tình trạng vi phạm của xe chở quá khổ, quá tải hoạt động trên tuyến đường, địa bàn để chủ động yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

 


2. Kết quả triển khai thực hiện: Đến nay, sau gần 03 tháng triển khai thực hiện, toàn tỉnh đã ra quân xử lý được 858 trường hợp vi phạm chở quá khổ, quá tải, vi phạm kích thước thành, thùng xe với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng, cụ thể:
- Công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 399 trường hợp quá tải; 385 trường hợp xe chở quá khổ; 796 trường hợp chở hàng rơi vãi; thay đổi kích thước thành thùng xe: 101 trường hợp, không đảm bảo an toàn kỹ thuật: 1.130 trường hợp; chở quá số người quy định: 255 trường hợp...
- Thanh tra Sở Giao thông vận tải ra quân xử lý được: 244 trường hợp vi phạm, vận động các tổ chức cá nhân cắt bỏ kích thước thành thùng được 234 trường hợp.
- Có 8/21 địa phương báo cáo kết quả xử lý xe quá khổ, quá tải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 734/UBND, cụ thể: Cửa Lò xử lý 33 trường hợp, Thanh Chương 197 trường hợp, Thái Hòa 15 trường hợp; Nam Đàn 11 trường hợp; Quỳ Châu 8 trường hợp, Tp Vinh 5 trường hợp; Con Cuông 5 trường hợp và Quế Phong 01 trường hợp.
3. Tồn tại, hạn chế:
Đến nay chưa tham mưu UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành để xử lý vi phạm của xe quá khổ, quá tải, xe công nông, xe tự chế trên địa bàn, do Công an tỉnh chưa cử người tham gia ( Công an tỉnh đã có báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh)
Một số thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh được phân công lĩnh vực, địa bàn phụ trách công tác chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, chưa đôn đốc kịp thời công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; không tham gia các cuộc họp do Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND tỉnh mời. | Nhiều địa phương chưa nhiêm túc triển khai thực hiện, chưa có báo cáo kết quả hoặc có báo cáo nhưng không theo phụ lục đã gửi (theo phụ lục đã gửi, kèm theo văn bản 42/ATGT của BATGT tinh) về Ban An toàn giao thông tỉnh để tổng hợp như: (Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Hưng Nguyên...)
Mặc dù các địa phương, đơn vị đã tích cực triển khai các giải pháp xử lý vi phạm quá khổ, quá tải trên các tuyến đường, địa bàn, nhưng tình trạng phương tiện vi phạm chở quá khổ, quá tải, xe công nông, xe tự chế vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông.
4. Kiến nghị
Đề nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Cục quản lý đường bộ II, Ban an toàn giao thông các huyện đồng loạt ra quân, chỉ đạo phải sử dụng có hiệu quả các bộ cân tải trọng cố định, di động được trang cấp trong hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện, thường xuyên nắm tình hình, xây dựng và triển khai các phương
án, chuyên đề, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tập trung cắt thành, thùng đối với các phương tiện tự ý thay đổi kích thước thùng xe trái quy định trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường giao thông nông thôn, đường trên đề, (theo phụ lục đã gửi, kèm theo văn bản 42/ ATGT của Ban ATGT tỉnh)...; kiểm tra xử lý tại các địa bàn trọng điểm nơi xuất hiện nhiều xe chở quá khổ, quá tải; địa phương có nhiều hoạt động của xe quá tải, quá khổ, xe tự chế 3-4 bánh; xe mang biển kiểm soát nước ngoài kinh doanh vận tải trái phép trên địa bàn để đảm bảo tính công bằng trong hoạt động, kinh doanh vận tải, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.
- Đề nghị Cục quản lý đường bộ II chỉ đạo 02 trạm thu phí đường bộ (Trạm Hoàng Mai và Trạm Bến Thủy) thực hiện việc phối hợp kết nối, trích xuất dữ liệu từ camera, cung cấp thông tin, thông báo kịp thời phương tiện vi phạm về chở hàng vượt quá khổ giới hạn, tải trọng cầu, đường lưu thông qua trạm cho các lực lượng chức năng (Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông, Thanh tra đường bộ Cục Quản lý đường bộ II) để kiểm tra, xử lý.
Kính đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc; Hàng quý báo cáo tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kết quả triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh) theo định.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện