An toàn giao thông

Bản tin An toàn giao thông - 20/7/2022

17:53, 20/07/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Đẩy mạnh việc thực hiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng. 
2./ Kiểm soát tải trọng phương tiện cần sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện