Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương

16:11, 07/01/2019
Sáng ngày 7/1, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức lễ thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông Đô Lương.
Đồng chí Ngọc Kim Nam- Bí thư huyện ủy, đồng chí Phùng Thành Vinh- Phó bí thư- Chủ tịch UBND huyện trao quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương, tặng hoa chúc mừng đồng chí Giám đốc và các Phó giám đốc.
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư huyện ủy, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trao quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương, tặng hoa chúc mừng đồng chí Giám đốc và các Phó giám đốc.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương được thành lập theo quyết định số 5325/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đô Lương với Đài Truyền Thanh - Truyền hình huyện Đô Lương.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông Đô Lương là đơn vị sự nghiệp cấp huyện, trực thuộc UBND huyện. Trung tâm thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, Chính quyền huyện; phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở. Tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương hoạt động theo quy định của Luật Thể dục, Thể thao, Luật Báo Chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương có 1 Giám đốc và 3 Phó giám đốc. Về bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, có 3 bộ phận: Hành chính, Kỹ thuật; Văn hóa, Thể thao; Phát Thanh - Truyền hình. Hiện Trung tâm có 21 biên chế công chức, viên chức.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã đã chúc mừng tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phùng Thành Vinh chúc mừng tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chúc mừng tập thể cán bộ công chức, viên chức Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương. Đồng thời mong muốn, với chức năng nhiệm vụ được giao, từng bộ phận chuyên môn nghiệp vụ sẽ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2018, đoàn kết phất đấu để xây dựng Trung tâm ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong xu hướng phát triển chung của xã hội.

Giám đốc TT Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương nhận nhiệm vụ.
Giám đốc TT Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương nhận nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương, giám đốc Nguyễn Hữu Hoàn đã chân thành cảm ơn sự quan tâm của cấp trên trong quá trình hoàn thành thủ tục hợp nhất 2 cơ quan. Đồng thời sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Đô Lương anh hùng và có bề dày truyền thống lịch sử./.

Ngọc Phương - Thúy Hằng