Báo chí và Cuộc sống

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm được giao quản lý lĩnh vực báo chí

18:14, 21/09/2022
Ông Nguyễn Thanh Lâm, người vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phụ trách quản lý lĩnh vực Báo chí - Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1751/QĐ-BTTTT về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và các công tác khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ.

Thứ trưởng Phan Tâm giúp Bộ trưởng phụ trách công tác pháp chế, hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế, thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống. Ngoài ra, Thứ trưởng Tâm cũng phụ trách đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ cũng như tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có quyết định phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng.

Thứ trưởng Phạm Đức Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực viễn thông, Internet, tần số vô tuyến điện và công nghiệp công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác gồm nội chính, kế hoạch - tài chính, đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Thứ trưởng Long cũng giúp Bộ trưởng phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như công tác thanh tra, công tác Đảng, Đoàn thể, công tác quân sự của Bộ, công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực gồm chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và bưu chính. Ông Dũng đồng thời giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác gồm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Bộ Thông tin và Truyền thông, cải cách hành chính, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông và công tác quốc phòng - an ninh.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực báo chí, truyền thông. Với nhiệm vụ này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm sẽ theo dõi và chỉ đạo các đơn vị gồm Cục Báo chí, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục Thông tin cơ sở, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Cục Thông tin đối ngoại, Báo VietNamNet, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Trước đó, ngày 10/9, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện