Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chống "độc"cho bộ đội

07:11, 08/10/2016

Chống "độc"cho bộ đội - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 21. Tác giả: Phan Thanh Hải, Hồ Công Lĩnh, Trần Văn Dũng, Trần Lịch - Truyền hình Quân Khu 4