Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An chào xuân mới trọn niềm tin theo Đảng

20:17, 02/02/2011
Một mùa xuân mới đang về - Xuân của đất trời - Xuân của lòng người – Xuân Tân Mão 2011. Mùa xuân của 25 năm đổi mới toàn diện và sâu sắc nền kinh tế đát nước. Mùa xuân khẳng định thế và lực mới trên mảnh đất quê ta, cái nôi của truyền thống cách mạng đã từng đi đầu dậy trước ngót 81 năm qua, kể từ ngày dựng Đảng đã làm nên một xô viết anh hùng bất khuất. Mùa xuân khởi đầu

 

Nghệ An trên đà đổi mới, khởi sắc, vững bước dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh và sự chung sức đồng lòng của trên ba triệu đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Chúng ta tự hào vì mỗi độ tết đến xuân về, Đảng ta lại thêm một tuổi, chèo lái con thuyền cách mạng lại giành thêm nhiều kỳ tích mới. Trên con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ quân và dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đáu, đoàn kết vươn lên và giờ đây đã có những bước tiến quan trọng. Nghệ An được xác định là Trung tâm kinh tế - Văn hoá của khu vực Bắc miền Trung. Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, càng cho chúng ta nhiều bài học quí. Mặc dầu phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn ý thức sâu sắc rằng, chỉ có thể đẩy lùi khó khăn thách thức, để ổn định và phát triển trên cơ sở khơi dậy nội lực, đoàn kết, khai thác triệt để các thế mạnh, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đưa Nghệ An phát triển.

 

Năm 2010 đã đi qua, năm có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, là năm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước quê hương. Mặc dầu chúng ta phải đối phó với thiên tai, hạn nặng kéo dài, lũ lụt tàn phá nghiêm trọng đã ảnh hửng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Nhưng Đảng bộ quân và dân Nghệ An đã vượt qua khó khăn tách thức vươn lên đạt và vượt nhiều mục tiêu kinh tế xã hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,4%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,83%, sản xuất Công  nghiệp vượt qua suy giảm và có bước tăng trưởng, cả năm đạt 8515 tỷ đồng, tăng 19,51% so với năm 2009, hoạt động thương mại du lịch đạt 25.155 tỷ đồng, tăng 22,52%, tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội đạt 20.717 tỷ đồng, tăng 19,75% so với năm 2009, thu ngân sách đạt 5.541 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước. Đặc biệt là năm chúng ta có nhiều dự án đầu tư trên địa bàn, cấp giáy pháp đầu tư 102 dự án, tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 57 ngàn tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hoá – xã hội có nhiều tiến bộ vượt bậc, Quốc phòng an ninh giữ vững, bộ mặt nông thôn ngày càng có nhiều khởi sắc.

 

Mùa xuân mới đã và đang về với mọi nhà, mọi người – Mùa xuân của 81 năm vững niềm tin với Đảng. Nhìn lại những gì đã đạt được, những gì còn tồn tại yếu kém, chúng ta xóc lại hành trang cho năm mới. Bài học lớn là biết đoàn kết trong đảng, sáng tạo, tận tuỵ, chăm lo sức dân sẽ  tạo nguồn động lực mới để Nghệ An vững tin và phát triển bền vững trong tiến trình hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII (nhiệm kỳ 2010- 2015). Bằng những chương trình hành động mới, Đảng bộ chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ cùng chung sức đồng lòng phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá và tỉnh Công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 - Trung tâm kinh tế, văn hoá, xã  hội của khu vực bắc miền Trung, đó cũng là lời chào năm mới, chào xuân Tân Mão 2011 để Nghệ An gửi trọn niềm tin dâng Đảng 81 mùa xuân.

 

(Trần Duy Ngoãn)