Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng điều tra dân số và nhà ở Nghệ An năm 2019 sẽ bắt đầu từ ngày 1/4

10:53, 25/02/2019
Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ diễn ra trong 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019.  

Sáng nay (25/2), dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh đã họp để triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh.   

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, đến thời điểm này, Nghệ An đã thực hiện xong việc thành lập Ban chỉ đạo các cấp. Lập bảng kê, phân chia địa bàn điều tra, hoàn thành công tác nhập tin bảng kê hộ và tải dữ liệu lên trang thông tin hệ thống điều hành của Tổng điều tra do Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương thiết lập.

Đại diện Cục thống kê Nghệ An báo cáo tại cuộc họp.
Đại diện Cục thống kê Nghệ An báo cáo tại cuộc họp.

Theo đó, toàn tỉnh có 7.846 địa bàn điều tra, trong đó 7.651 địa bàn điều tra thường và 195 địa bàn điều tra đặc thù. Theo kế hoạch, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sẽ diễn ra trong 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1/4/2019 đến hết ngày 25/4/2019.  

đề nghị  Ban chỉ đạo các cấp cần làm tốt công tác tuyển điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ điều tra. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tăng cường thanh tra, kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị  Ban chỉ đạo các cấp cần làm tốt công tác tuyển điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ điều tra; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tăng cường thanh tra, kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, để tổng điều tra đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị  Ban chỉ đạo các cấp cần làm tốt công tác tuyển điều tra viên, tập huấn nghiệp vụ điều tra. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và tăng cường thanh tra, kiểm tra, phúc tra và thu thập thông tin. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Cục Thông kê chuẩn bị tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giám sát, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để Ban chỉ đạo kịp thời giải quyết./.
Huy Cung - Hữu Song