TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An thay đổi chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động

11:21, 11/11/2019
Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa 17 đã thông qua Nghị quyết về việc bãi bỏ khoản 1, Điều 1 Nghị quyết 274, ngày 23/7/2009 về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động nhằm tránh sự trùng lặp đối tượng hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

Nội dung tại khoản 1, Điều 1 quy định chính sách hỗ trợ người lao động quy định chính sách hỗ trợ người lao động có sự trùng lặp về đối tượng hỗ trợ giữa Trung ương và tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt nội dung các tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo tóm tắt nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp.

Cụ thể, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BCT ngày 15/6 hướng dẫn thực hiện một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, gồm lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS, hộ lao động là thân nhân người có công với cách mạng khi tham gia đi xuất khẩu lao động theo hợp động được hỗ trợ chi phí về đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, chi phí ăn ở trong quá trình đào tạo và các chi phí xuất cảnh với mức bình quân 12.580.000 đồng/ lao động.

Thông tư liện tịch số 15/2017/TT-BCT quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 mức hỗ trợ bình quân cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS, người lao động cư trú dài hạn trên địa bàn các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, và 12 xã bãi ngang ven biển theo QĐ 131/QĐ-TTg là 7.725.000 đồng/ lao động.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng đại diện các Ban HĐND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Nghị quyết của HĐND tỉnh số 25 ngày 4/8/2016 thay thế NQ số 319 của HĐND tỉnh ngày 10/7/2010 về một số cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài NQ 30a năm 2008 của Chính phủ trên địa bản tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó quy định hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng cho các lao động thuộc hỗ nghèo của 44 xã nghèo có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài NQ 30a năm 2008 của Chính phủ thuộc 6 huyện với mức hỗ trợ 6 triệu 5 trăm nghìn đồng/ lao động.

Nội dung tại Khoản 2, Điều 1, NQ số 274 năm 2019 của HĐND tỉnh quy định điều kiện để thực hiện khen thưởng cho đến nay, chính sách khen thưởng cho các doanh nghiệp, đơn vị có chức năng đưa người đi làm việc ở nước ngoài, các đơn vị cung ứng lao động xã, phường, thị trấn liên kết các đơn vị XKLĐ, các cơ quan đơn vị liên quan có đóng góp tích cực để thực hiện công tác XKLĐ đã được UBND tỉnh khen thương đang phát huy tác dụng tốt, góp phần khuyến khích các tập thể, cá nhận làm tốt công tác xuất khẩu lao động. Hiện nay, Trung ương và Chính phủ chưa có quy định mức khen thưởng như quy định tại khoản này nên UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên.

Theo quy định tại khoản 1, điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan Nhà nước đã ban hành. Nghị quyết không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Nên việc xây dựng Nghị quyết bãi bỏ khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 274 của HĐND tỉnh ngày 23/7/2019 về việc thông qua chính sách khuyến khích XKLĐ nhằm tránh sự trùng lặp về đối tượng hỗ trợ của Trung ương và tỉnh, bãi bỏ các chính sách không phù hợp với thực tiễn.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết.

Kỳ họp đã thông qua Nghị quyết bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 274/2009/NQ-HĐND ngày 23/7/2009 của HĐND về việc thông qua chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động.

Hiến Chương - Thùy Dương - Hữu Hoàng

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm