TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thông báo kết quả hồ sơ xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021

16:44, 10/09/2020
Ngày 9/9/2020, Sở Văn hóa - Thể thao có thông báo số 2226 về việc đăng tải kết quả của Hội đồng cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND, ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xét chọn hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 

Ngày 04/9/2020, Hội đổng cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021 tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp thảo luận, thẩm định hồ sơ và thống nhất trình cơ quan thường trực Hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước cho các tác phẩm, công trình, cụ thể như sau: 

I. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH”

 1. Tác giả: Ông NGUYỄN TRUNG PHONG (1929 – 1990)

 - Nguyên quán: Xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An 

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng giải thưởng: Sân khấu * Các tác phẩm đăng ký xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”: Sân khấu

- Vở chèo 05 màn: Cô gái sông Lam; Năm công bố: 1962 (Huy chương vàng toàn quốc)

- Vở ca kịch: Khi Ban đội đi vắng; Năm công bố 1973 (Giải A, Hội diễn Sân khấu tỉnh Nghệ An)

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC” 

1.    Tác giả: Ông DƯƠNG HỒNG TỪ  Sinh năm: 1942

- Nguyên quán: Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

- HKTT: Xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: Âm nhạc

 * Các công trình đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”:

-Công trình: Âm nhạc dân gian dân tộc Thái ở Nghệ An (nghiên cứu lý huận); Năm công bố 2006 (Giải B, Giải thưởng Âm nhạc 2006 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam)

-Công trình: Âm nhạc dân gian dân tộc Mông ở Nghệ An (thể loại sưu tầm và tư liệu); Năm công bố 2010 (Giải Nhì, Giải thưởng Âm nhạc 2010 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam)

2. Tác giả: Ông NGUYỄN THẾ QUANG Sinh năm: 1942

- Nguyên quán: xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

- HKTT: Số nhà 19, ngõ 2, hẻm 1, đường Hermann, khối Yên Bình, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

- Lĩnh vực đề nghị xét tặng Giải thưởng: Văn học * Các tác phẩm đăng ký xét tặng “Giải thưởng Nhà nước”:

- Tiểu thuyết: Nguyễn Du, Năm công bố 2010 (Giải A, Giải thưởng Hồ Xuân Hương)

- Tiểu thuyết: Thông reo Ngàn Hồng; Năm công bố 2015 (Giải thưởng Hội Nhà văn 2015, Giải thưởng văn học ASEAN 2016)

-Tiểu thuyết: Khúc hát những dòng sông; Năm công bố 2013 (Giải C của Ban Tuyên giáo Trung ương về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013)

Trên đây là kết quả xét tặng của Hội đổng cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật năm 2021; Các tổ chức, cá nhân nếu có kiến nghị về nội dung, kết quả xét tặng hồ sơ nêu trên đề nghị có văn bản gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, cơ quan thường trực Hội đồng sau ngày 22/9/2020 để tiếp nhận, xem xét, xử lý trong vòng 20 ngày (từ ngày 23/9/2020 – 12/10/2020). 

Địa chỉ tiếp nhận kiến nghị: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An (số 74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Vinh)./. 
 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm