Đời sống - Xã hội

Dân bản chung tay làm cầu tạm qua khe Chai

17:08, 28/11/2020
Ngày 28/11, xã Chi Khê, huyện Con Cuông đã huy động 150 người dân làm cầu tạm qua khe Chai nhằm đảm bảo việc đi lại.
Các nguyên vật liệu đều do nhân dân đóng góp.

Theo đó, bà con dân bản đã tự nguyện đóng góp tre, nứa và một số nguyên vật liệu và tham gia tích cực thi công. Sau 1 ngày, chiếc cầu tạm có chiều dài 15m, rộng 2,5m đã hoàn thành.

150 người dân của hai bản tích cực tham gia làm cầu.

Cầu khe Chai nối giữa bản Liên Đình với bản Tổng Chai. Đây là tuyến đường chính phục vụ việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân hai bản. Việc nối lại cây cầu đã làm cho bà con rất phấn khởi, tuy nhiên đây là giải pháp tạm thời, về lâu dài người dân mong cây cầu mới kiên cố hơn.

Cầu tạm khe Chai có chiều dài 15m, rộng 2,5m.

Trước đó, vào tháng 10 , thời điểm cơn bão số 9 nước khe dâng cao đã cuốn trôi chiếc cầu tạm, cuộc sống người dân ở đây gặp nhiều khó khăn.
     
                                                                           

.
 

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện