Đời sống - Xã hội

Nghệ An đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa Thủy điện, Thủy lợi trên địa bàn

10:19, 09/11/2020
Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh vừa có công văn số 188 về việc đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa Thủy điện, Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn nêu rõ, theo dự báo trong thời gian tới tình hình bão, lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, trong khi phần lớn các hồ chứa đã đầy nước. Để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh đề nghị: Ban chỉ huy PCTT - TKCN các huyện, thị xã; Sở Công Thương; Giám đốc các Công ty Thuỷ điện, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc các Công ty Thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

Nhà máy thủy điện Châu Thắng xả lũ.
Nhà máy thủy điện Châu Thắng xả lũ.

1. Thực hiện nghiêm túc công văn số 177/TWPCTT ngày 07/11/2020 của bạn chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai về việc đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

2. Đối với các hồ thủy điện: Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung Quy trình vận hành liên hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Quy trình đơn hồ chứa được Bộ Công thương, UBND tỉnh phê duyệt, trong đó tập trung giám sát thực hiện việc đưa dần mực nước về cao trình đón lũ và rà soát, kiểm tra việc cung cấp thông tin kịp thời cho hạ du trước khi xả lũ. 

3. Đối với các hồ chứa thủy lợi: Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, hồ đang thi công, và hồ chứa nhỏ, hồ chứa có mức trữ nước cao, theo phương án đã được phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; không được tích nước nếu hồ không đảm bảo an toàn. 

4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh khi có tình huống bất thường.

Hiến Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện