Đời sống - Xã hội

TP Vinh: Dừng hẳn shipper, thẻ đi chợ không có giá trị

16:02, 23/08/2021
UBND TP Vinh vừa có công văn số 5569/UBND-KT sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 22/8/2021. Trong đó điều chỉnh một số quy định về thẻ đi chợ, hoạt động giao nhận hàng (shipper), hoạt động của một số siêu thị, cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản...

Trong công văn UBND TP Vinh gửi các phòng, ngành, đơn vị thành phố; UBND các phường, xã; Các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố nêu rõ:

Ngày 22/8/2021, UBND thành phố Vinh đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng chống, dịchCovid-19 trên địa bàn thành phố Vinh. Nay UBND Thành phố sửa đổi một số nội dung của Kế hoạch 189/KH-UBND như sau:

1. Đối với hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất (bao gồm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

Yêu cầu thực hiện “3 tại chỗ”, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện được “3 tại chỗ" thì yêu cầu doanh nghiệp phải thuê khách sạn hoặc cơ sở lưu trú trong nội thành để tập trung cho công nhân ăn, nghỉ tại chỗ. Đồng thời, bố trí xe ô tô đưa đón công nhân từ nơi ở tập trung đến cơ sở sản xuất. Nghiêm cấm sử dụng phương tiện cá nhân để di chuyển đến nơi làm việc.

2. Đối với việc sử dụng Thẻ đi chợ

Thẻ đi chợ không có giá trị sử dụng để đi mua hàng tại các siêu thị, siêu thị mini, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố (tại mục 3, phần 1 phụ lục II Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 22/8/2021) và các điểm bán hàng do UBND thành phố tổ chức tại mục 2.5, phần III Phương án số 190/PA-UBND ngày 23/8/2021) cho đến khi có thông báo mới.

3. Đối với hoạt động giao nhận hàng (shipper)

Dừng hoạt động đối với tất cả shipper trên địa bàn, kể cả shipper thuộc các Doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển hàng hóa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh (tại mục 4, phân 1 phụ lục II Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 22/8/2021).

4. Đối với các siêu thị, siêu thị mini, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố

- Chỉ được phép bán hàng trực tiếp cho các Doanh nghiệp, đơn vị trên địa bản Thành phố có tổ chức bếp ăn tập thể tập trung. Yêu cầu các Doanh nghiệp, đơn vị phải có văn bản đề nghị UBND các phường, xã nơi có bếp ăn tập thể để được xác nhận, làm căn cứ đi mua hàng.

- Phối hợp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, UBND các phường, xã và các lực lượng khác để tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu theo Phương án của UBND Thành phố (sẽ có Phương án riêng).

5. Điều chỉnh danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động

Điều chỉnh mục 1, phụ lục I, Kế hoạch 189/KH-UBND ngày 22/8/2021 như sau:

- Đối với các cửa hàng kinh doanh xăng, dầu, khí đốt, nhiên liệu: được duy trì hoạt động với nhân số dao động không quá 5 người. Riêng đối với các cửa hàng thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ An thì được cho phép kinh doanh thêm mặt hàng gas, khí đốt để phục vụ nhân dân.

- Tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng bán lẻ Gas trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới.

- Bãi bỏ nội dung: “Đối với các vị trí làm việc có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì khi đi làm phải có các giấy tờ sau: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD)”.

Danh mục các loại hình sản xuất, kinh doanh, công trình được phép hoạt động đính kèm theo Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 22/8/2021 của UBND TP Vinh:

1. Xăng, dầu, gas, khí đốt, nhiên liệu được phép hoạt động nhưng yêu cầu đảm bảo các điều kiện sau (Mục này có điều chỉnh như trên)

- Đối với các vị trí làm việc có tiếp xúc trực tiếp với khách hàng thì khi đi làm phải có các giấy tờ sau: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD).

- Lực lượng lao động làm việc văn phòng không quá 50% tổng biên chế văn phòng và đảm bảo thực hiện “3 tại chỗ” (làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ tại chỗ). 

2. Điện, cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải:

- Đối với các vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng, người ngoài đơn vị thì khi đi làm phải có: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch 189/KH-UBND; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD). 

- Đối với tại các trạm, nhà máy: định kỳ 07 ngày phải xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động; lập danh sách báo cáo cho UBND phường, xã nơi có trạm, nhà máy hoạt động; thực hiện “3 tại chỗ”.

- Đối với văn phòng: Bố trí không quá 50% số cán bộ văn phòng của đơn vị và đảm bảo thực hiện 3 tại chỗ.

- Không tổ chức đi thu trực tiếp tiền điện, nước trong thời gian thực hiện Kế hoạch nói trên. 

3. Dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa: 

- Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa theo tuyến luồng xanh đã được Sở GTVT Nghệ An quy định tại Thông báo số 2768/TBSGTVT ngày 10/8/2021: yêu cầu có Giấy nhận diện có mã QR còn thời hạn do ngành giao thông vận tải cấp; nếu không có giấy nhận diện có mã QR hoặc có nhưng hết thời hạn thì phải có Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm và giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD);

- Chỉ cho phép Doanh nghiệp có Giấy đăng ký kinh doanh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp để vận chuyển hàng hóa thiết yếu; vật liệu xây dựng công trình thủy lợi, chống ngập úng và công trình xây dựng trọng điểm cấp bách, đặc thù được phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh xác nhận tính cấp thiết. Trên xe tối đa 02 người có đầy đủ các giấy tờ sau: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD). 

4. Dịch vụ ngân hàng, kho bạc: 

Bố trí làm việc trực tuyến tại nhà, khuyến khích số làm việc tại trụ sở không quá 30% tổng CBCNV của đơn vị và đảm bảo thực hiện “3 tại chỗ”. Những vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng và người ngoài đơn vị phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR 3 ngày/lần. 

5. Cơ sở kinh doanh dịch vụ (Bưu chính, Viễn thông, Truyền hình, Báo chí): Đối với phóng viên báo chí, người đưa bưu phẩm, người sửa chữa viễn thông truyền hình tại nhà khách hàng: Khi đi làm phải có Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD). 

6. Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất (bao gồm trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp:

- Bộ phận hành chính chỉ bố trí không quá 20% số cán bộ nhân viên hành chính của đơn vị và thực hiện 3 tại chỗ;

- Lực lượng lao động thường trú ở thành phố Vinh và làm việc tại các Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố Vinh thì cho phép đi làm bằng phương tiện cá nhân nhưng phải có: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm; thẻ nhân viên của đơn vị có ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD);

- Lực lượng lao động thường trú ở thành phố Vinh và làm việc tại các Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ở ngoài thành phố Vinh được đi ra khỏi thành phố và không được quay trở lại trong thời gian dịch bệnh (thực hiện “3 tại chỗ” tại nơi làm việc); khi đi ra phải có giấy xác nhận người của đơn vị ngoài thành phố và có Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả  xét nghiệm; giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD);

- Lực lượng lao động thường trú ở ngoài địa bàn thành phố mà làm việc trong các Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố thì được vào thành phố nếu có: Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tờ tùy thân (CMND hoặc CCCD) và không được quay trở ra, yêu cầu chủ sử dụng lao động bố trí “3 tại chỗ” hoặc đưa đón ăn ở tập trung tại một địa điểm trong Thành phố, thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”.

- Định kỳ 07 ngày xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động của đơn vị 

7. Công trình xây dựng, hoạt động thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh, cây cảnh:

- Tạm dừng hoạt động xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố trừ: công trình thủy lợi, chống ngập úng; các công trình xây dựng trọng điểm cấp bách, đặc thù được phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh xác nhận tính cấp thiết. 

- Hoạt động thu gom rác thải: Bộ phận hành chính bố trí không quá 50% tổng cán bộ nhân viên hành chính của đơn vị và thực hiện 3 tại chỗ; Định kỳ 07 ngày xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động của đơn vị, - Chăm sóc cây xanh, cây cảnh: Chỉ cho phép thực hiện hoạt động tưới cây, xử lý sự cố liên quan cây xanh 

8. Cơ sở kinh doanh: Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Vacxin phòng bệnh, thuốc chữa bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản: Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng và người ngoài đơn vị phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần 

9. Cơ sở sản xuất mặt hàng thiết yếu (như gạo tẻ; gạo nếp;vừng lạc; đậu; bột mỳ và các sản phẩm từ bột mỳ; sữa và các sản phẩm từ sữa; thịt và các sản phẩm từ thịt; trứng và các sản phẩm từ trứng; thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;  rau, củ, quả và các sản phẩm từ rau, củ, quả; các loại gia vị; đường; dầu ăn; nước uống đóng chai; một số mặt hàng lương thực, thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày): Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu vị trí làm việc có tiếp xúc với khách hàng và người ngoài đơn vị phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần 

10. Cửa hàng kinh doanh hàng hóa thiết yếu (siêu thị, siêu thị mi ni, cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm): Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu người lao động phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần 

11. Cơ sở kinh doanh: Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, thiết bị y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, khẩu trang, sản phẩm tẩy rửa, kháng khuẩn…: Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu người lao động phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần 

12. Cơ sở giáo dục thực hiện dạy và học trực tuyến (theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo). 

13. Gara ô tô; các cơ sở sửa chữa điện máy, điện lạnh, điện dân dụng: - Gara ô tô: Chỉ cho phép các đại lý chính hãng ô tô hoạt động; - Các cơ sở sửa chữa điện máy, điện lạnh, điện dân dụng được phép hoạt động - Khi ra đường phải có: Giấy đi đường theo mẫu kèm theo Kế hoạch này; thẻ nhân viên của đơn vị, giấy tớ tùy thân (CMND hoặc CCCD); Đối với nhân viên giao dịch với khách hàng và người ngoài đơn vị phải có thêm Giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính (test nhanh hoặc PCR) trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm;

14. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ tang lễ: Phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần. 

15. Cửa hàng mua bán vật tư, vật liệu phục vụ các công trình xây dựng, giao thông (xi măng, sắt thép, gạch đá…): Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu người lao động phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần 

16. Các cơ sở công trình giao thông đầu mối (cảng hàng không, ga đường sắt): Thực hiện “3 tại chỗ”, yêu cầu người lao động phải thực hiện test nhanh kháng nguyên hoặc PCR: 3 ngày/lần. 

17. Các trường hợp khẩn cấp khác như cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn, xe quân sự, quốc phòng an ninh, xe công vụ, xe chở người đi cách ly… 

 

6. Đối với Phương án 190/PA-UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố Vinh về việc cung ứng thực phẩm thiết yếu

Hủy bỏ Phương án số 190/PA-UBND ngày 23/8/2021, UBND Thành phố sẽ xây dựng Phương án cung ứng hàng hóa thiết yếu cụ thể tùy thuộc tình hình thực tế.

7. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Thành phố, UBND các phường, xã

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông báo đến các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất siêu thị, siêu thị mini, các cửa hàng bán lẻ, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm và người dân trên địa bàn biết và thực hiện những nội dung nêu trên.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện