Các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch trong Quy định "thích ứng an toàn"

15:12, 13/10/2021
 Đây là các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ trong Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” của Chính phủ.
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện