Đời sống - Xã hội

Mặt trận Tổ quốc huyện Đô Lương trao tặng 55 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo và cận nghèo

16:55, 22/10/2021
Trong 3 ngày (21-23/10), Uỷ ban MTTQ huyện Đô Lương đã tổ chức trao tặng bò giống sinh sản thực hiện mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

Thực hiện chương trình hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững của UBMTTQ tỉnh Nghệ An, UBMTTQ huyện Đô Lương tổ chức trao tiền hỗ trợ 55 con bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ở 23 xã.

Đại diện UBMTTQ huyện Đô Lương trao bò cho các hộ gia đình.
Đại diện UBMTTQ huyện Đô Lương trao bò cho các hộ gia đình.

Trong đó, UBMTTQ tỉnh hộ trợ mỗi gia đình 9 triệu đồng, UBMTTQ huyện trích quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng mua bò gống, UBMTTQ xã hỗ trợ 1 triệu đồng. Tổng số tiền hỗ trợ là 625 triệu đồng.

Ngoài số tiền hỗ trợ mua bò giống, các gia đình còn được huyện hỗ trợ mô hình sinh kế từ 3-10 triệu đồng để mua bò giống và có trách nhiệm trong việc chăm sóc để bò sinh sản, đem lại nguồn sinh kế cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Hữu Hoàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện