Đời sống - Xã hội

 Thiết lập cách ly y tế một phần dân cư xóm Mẫu Đơn, xóm 12, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh

09:03, 28/10/2021
Tối 27/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3974 về việc Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 một phần dân cư xóm Mẫu Đơn, xóm 12, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh.

Cụ thể, Quyết định nêu rõ Thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với một phần dân cư thuộc xóm Mẫu Đơn, xóm 12, xã Hưng Lộc, bao gồm các hộ từ số nhà 46 đến số nhà 70 và số nhà 55 đến số nhà 73 (bao gồm cả các hộ trong ngõ cụt) bám đường Hoàng Trọng Trì; các hộ từ số nhà 10 và số nhà 11 (bao gồm cả các hộ trong ngõ cụt) bám đường Trần Minh Tông đến điểm giao nhau với đường Trần Tấn.

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 21h00' ngày 27/10/2021.

 

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Bố trí nguồn lực để tổ chức xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa theo quy định tại Công văn số 4620/TTCH-SYT ngày 26/9/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An.

- Thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, an ninh trật tự và các điều kiện về an sinh xã hội, nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện