Đời sống - Xã hội

Tỉnh Nghệ An thiết lập khu vực cách ly y tế trên địa bàn thành phố Vinh

08:50, 21/10/2021
Ngày 20/10, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3875 về việc Thiết lập khu vực cách ly y tế trên địa bàn thành phố Vinh.

Theo đó, Quyết định nêu rõ Thiết lập cách ly y tế theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “ Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19” đối với một số khu vực trên địa bàn thành phố Vinh, cụ thể:

a) Phường Trung Đô: - Khu vực 1: Từ nhà số 2 đến nhà số 14 đường Nguyễn Huy Tự, khối 13. - Khu vực 2: Ngách 1, ngõ 60, đường Phượng Hoàng. b) Phường Vinh Tân Từ nhà số 29 đến nhà số 39, đường số 14, khu đô thị Tecco, khối Tân Phúc.

c) Phường Bến Thủy - Khu vực 1: Ngõ 1, đường Phạm Thị Tảo, khối 03. - Khu vực 2: Tổ dân cư số 9, khối 14. 2. Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ 20h00 ngày 20/10/2021. 

 
UBND tỉnh cũng giao Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vinh, UBND thành phố Vinh nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Bố trí nguồn lực tổ chức xét nghiệm cho người dân trong khu vực phong tỏa theo quy định tại Công văn số 4620/TTCH-SYT ngày 26/9/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm quy định về giãn cách, an ninh trật tự và các điều kiện về an sinh xã hội, lương thực, thực phẩm, nhu cầu thiết yếu cho người dân trong khu vực phong tỏa.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện