Đời sống - Xã hội

Lấy ý kiến Nhân dân về kết quả thẩm tra TX Hoàng Mai hoàn thành xây dựng NTM năm 2020

16:02, 02/11/2021
UBND tỉnh xin ý kiến của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Ngày 1/11, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn số 8306/UBND-NN về việc lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Công văn nêu rõ:

Ngày 15/03/2021, thị xã Hoàng Mai đã được UBND tỉnh tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, dự thảo báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh được đăng tải tại địa chỉ Website http://nongthonmoinghean.vn.

UBND tỉnh xin ý kiến của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thầm tra thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Hình thức tham gia ý kiến: bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 4 đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Địa chỉ Email: nongthonmoina@gmail.com; mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn Phòng nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 0903.443.599).

Thời gian tham gia ý kiến: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo.
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện