Đời sống - Xã hội

Hơn 2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp từ 1-1-2022

15:11, 05/01/2022
Từ ngày 1-1-2022, cả nước có hơn 2,9 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp.

Sáng 5-1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết từ ngày 1-1 sẽ tăng thêm 7,4% mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật... 

Người dân nhận lương hưu. 
Người dân nhận lương hưu. 

Theo BHXH Việt Nam, với sự điều chỉnh này cả nước có hơn 2,9 triệu người được điều chỉnh tăng mức hưởng theo Nghị định số 108/2021 của Chính phủ, với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1-2022 gần 1.052 tỉ đồng.

Trong số này, có khoảng 904.957 người hưởng từ nguồn ngân sách nhà nước được điều chỉnh, với tổng số kinh phí tăng thêm trong tháng 1 hơn 257,3 tỉ đồng. Trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh là 632.437 người, với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 gần 202,8 tỉ đồng.


Hơn 2 triệu người hưởng từ nguồn quỹ BHXH được điều chỉnh với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 trên 794,4 tỉ đồng. Trong đó, số người hưởng lương hưu được điều chỉnh trên 1,9 triệu người, với tổng kinh phí tăng thêm trong tháng 1 trên 781,7 tỉ đồng.

“Có thể nói, việc Chính phủ ban hành chính sách điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đã thể hiện ý nghĩa nhân văn và sự quan tâm sâu sắc của của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với những người về hưu và người hưởng trợ cấp hằng tháng. Từ đó góp phần cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người lương hưu và trợ cấp, nhất là khi dịch tiếp tục diễn biến phức tạp…”- BHXH Việt Nam cho hay.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện