Đời sống - Xã hội

Hồ chứa thủy điện Sông Quang (Quế Phong) dự kiến xả lũ vào tối 6/8

19:35, 06/08/2022
Chiều 6/8, trên lưu vực hồ chứa của Thủy điện Sông Quang có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to, lưu lượng nước về hồ đang tăng. Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước được an toàn, dự kiến 21h10" tối nay 6/8, hồ chứa thủy điện Sông Quang sẽ xả lũ.

Vào lúc 17 giờ 20 phút, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT D N TKCN và PTDS tỉnh nhận được Thông báo số 0608/2022/TB-SQ ngày  06/8/2022 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Quang về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Quang, cụ thể:
Chiều 06/8/2022 trên lưu vực hồ chứa của Thủy điện Sông Quang có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to. Lưu lượng nước về hồ đang tăng và dự kiến vượt cao trình mực nước dâng bình thường 526.0 m.
Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Sông Quang được an toàn theo đúng quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Quang dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Sông Quang như sau:
1. Thời gian dự kiến vận hành điều tiết: Bắt đầu từ 21 giờ 10 phút ngày 06 tháng 8 năm 2022.
2. Lưu lượng xả dự kiến: Từ 30 m/s : 90 m/s (bao gồm lưu lượng xả qua cửa van, lưu lượng qua tràn và lưu lượng phát điện qua các tổ máy).
3. Thời gian kết thúc xả: Đến khi hết đợt mưa lũ.

 

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh thông báo cho: Ủy ban nhân dân huyện Quế Phong; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy thủy điện Sông Quang biết để triển khai các công việc cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của Nhà nước và Nhân dân. 
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện