Đời sống - Xã hội

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thuỷ điện Nậm Mô - Kỳ Sơn

14:23, 02/10/2022
Để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô được an toàn theo đúng quy trình, Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An dự kiến tăng lưu lượng xả nước hồ chứa từ 12h ngày 2/10/2022.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh vừa có thông báo gửi Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn; Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2, vê việc  tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô (xã Cà Tạ, huyện Kỳ Sơn).

Thông báo nêu rõ:

Vào lúc 9 giờ hôm nay, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh nhận được thông báo số 03/2012/TB-EDCNA ngày 02/10/20221 của Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An về việc tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô.

Để đảm bảo công tác vận hành xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và Quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Công ty cổ phần Tổng công ty phát triển năng lượng Nghệ An dự kiến tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Nậm Mô từ 12 giờ 00 phút, ngày 2/10/2022.

Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 500m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện).

Thời gian dự kiến kết thúc xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hồ giảm về dưới mức 140 m3/s.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS tỉnh thông báo cho: UBND huyện Kỳ Sơn và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Cục Quản lý đường bộ 2 được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Nậm Mô biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện