Đời sống - Xã hội

Tăng lưu lượng xả nước hồ chứa thủy điện Bản Ang - Tương Dương

13:45, 02/10/2022
Từ 12h15 ngày 2/10, Nhà máy thủy điện Bản Ang sẽ tiến hành tăng lưu lượng xả nước qua các cửa van đập tràn.

Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Nơn vừa có thông báo gửi UBND tỉnh Nghệ An; Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An; Sở Công thương tỉnh Nghệ An; UBND huyện Tương Dương; Đài KTTV Bắc Trung Bộ; Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tương Dương; UBND các xã Xá Lượng, Lưu Kiền, các bản trên địa bàn, về việc tăng lưu lượng xả hồ chứa nước thuỷ điện Bản Ang.

Thuỷ điện Bản Ang xả lũ.
Thuỷ điện Bản Ang xả lũ.

Tiếp theo thông báo số 07/TB-NMNN ngày 29/9/2022 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mô, Nậm Non về việc xả nước hồ chứa thủy điện Bản Áng, hiện nay, qua theo dõi tính toán, lúc 8h ngày 2/10/2022, lưu lượng nước về hồ chứa thủy điện Bản Ang đạt khoảng 400 m3/s và dự kiến có khả năng tăng lên đến mức từ 500 - 1000 m3/s trong khoảng 04 + 06 giờ tới.

Căn cứ tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Nhà máy thủy điện Bản Ang thông báo sẽ tiến hành tăng lưu lượng xả nước qua các cửa van đập tràn từ 12h15 ngày 2/10/2022.

Tổng lưu lượng xả dự kiến khoảng 500 - 1000 m3/s (bao gồm xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện).

Thời gian kết thúc hoàn toàn xả nước qua đập tràn khi lưu lượng nước về hổ giảm về dưới mức 189.6 m3/s.

Nhà máy thông báo đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương biết về kế hoạch vận hành, xả nước tại công trình để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng thượng, hạ lưu hồ chứa thủy điện Bản Ang được biết để chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

 

 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện