Đời sống - Xã hội

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023

12:09, 24/07/2023
Sáng 24/7, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua - khen thưởng năm 2023.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.
Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Luật Thi đua Khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024; Đồng thời được quán triệt các Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh”; Xây dựng, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch và hướng dẫn của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện và khen thưởng thành tích thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021- 2025.

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các cấp nắm vững kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, từ đó thực hiện tốt công tác này tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần đảm bảo đúng luật, chính xác, công bằng, kịp thời, có tác dụng nêu gương.

Mai Hương - Hữu Dũng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện