Đời sống - Xã hội

Hội Người mù tỉnh tổng kết 25 năm công tác phụ nữ và trẻ em mù

14:14, 28/09/2023
Sáng 28/9, Hội Người mù tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm hoạt động của Ban công tác Phụ nữ và trẻ em mù giai đoạn 1998 - 2023.

Đến nay, toàn hội có hơn 1100 hội viên nữ, chiếm gần 45 % hội viên và có 66 trẻ em mù.

Trong 25 năm qua, Ban công tác Phụ nữ và trẻ em mù từ tỉnh hội đến cơ sở đã tạo điều kiện cho chị em được vay vốn phát triển kinh tế gia đình; kết nối để hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở dột nát cho hơn 250 chị em, tặng quà cho hàng ngàn lượt chị em có hoàn cảnh khó khăn; Tích cực vận động các nguồn xã hội hóa để tặng học bổng, tặng quà cho các trẻ em mù và con em hội viên.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Trong thời gian tới, Hội Người mù tỉnh tiếp tục quan tâm động viên chị em tích cực học chữ, học nghề... ; Duy trì và phát triển nguồn quỹ “Vì Phụ nữ và trẻ em mù” để giúp đỡ cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi; Khảo sát, phát hiện sớm trẻ em mù nhằm giúp các em tham gia các lớp hòa nhập.

 
Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phụ nữ và trẻ em mù.

Dịp này, Hội Người mù tỉnh cũng đã khen thưởng cho 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác phụ nữ và trẻ em mù./,

Mai Hương - Quốc Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện