Đời sống - Xã hội

Tập huấn triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023

12:37, 21/09/2023
Sáng 21/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025.

Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị
Ông Vi Ngọc Quỳnh - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị

Qua đây nhằm đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2023 và làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch, giải pháp mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội năm 2024; Xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo và kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

a
Cán bộ hướng dẫn quy trình và phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tại hội nghị, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp huyện và xã được hướng dẫn quy trình và phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm; Tiêu chí xác định thu nhập; Tiêu chí xác định thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản; Cách lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Mai Hương - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện