Đời sống - Xã hội

Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7/2024

15:36, 03/10/2023
Bộ Nội vụ cho biết, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 1/7/2024.
Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng
Từ ngày 1/7/2023, lương cơ sở được điều chỉnh tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký báo cáo của Chính phủ gửi đại biểu Quốc hội về công tác quản lý cán bộ, công chức.

Theo báo cáo giai đoạn 2020-2022 (tính đến tháng 6-2022), các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tuyển dụng 18.867 công chức.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các địa phương đã tuyển dụng 2.242 công chức để kịp thời bổ sung số công chức nghỉ hưu, nghỉ việc, thôi việc.

Riêng tuyển dụng thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, tính đến nay đã tuyển dụng được 334 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại nghị định 140, cụ thể có 167 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, 167 cán bộ khoa học trẻ.

Trong năm 2021 đã xử lý vi phạm 12.651 công chức (chiếm tỉ lệ 5,11% trên tổng số 247.722 công chức). Năm 2022 xử lý 10.442 công chức (tỉ lệ 4,1% trên tổng 254.757 công chức); số công chức bị kỷ luật năm 2022 giảm so với năm 2021 là 2.209 người.

Đánh giá chung về kết quả, Bộ Nội vụ cho rằng, công tác quản lý cán bộ, công chức đã có nhiều đổi mới. Cơ chế, chính sách về công tác công vụ, công chức được sửa đổi, bổ sung bảo đảm thống nhất với quy định của Đảng.

Về hạn chế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận, các quy định về quản lý cán bộ, công chức tuy đã được thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn còn có nội dung chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ. Việc thể chế hóa chủ trương tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo còn chưa rõ nét.

Đề cập đến chế độ tiền lương báo cáo nêu rõ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương, Chính phủ đã ban hành nghị quyết, giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm.

Đồng thời, gắn với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các giải pháp tài chính tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay do tác động bất lợi của nhiều yếu tố, đặc biệt là đại dịch COVID-19 làm cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nên Trung ương đã xem xét, quyết định lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Từ ngày 1/7/2023, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nghị quyết điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%).

Việc này để giảm bớt khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, đồng thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công theo mức lương cơ sở cho phù hợp.

Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ ngày 1/7/2024.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện