Đời sống - Xã hội

Thông báo vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Nậm Nơn

09:34, 11/10/2023
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thông báo về việc điều tiết nước hồ chứa thủy điện Nậm Nơn qua đập tràn. 

Để đảm bảo công tác vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện Nậm Nơn được an toàn theo đúng quy trình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và phù hợp tình hình diễn biến thủy văn tại công trình, Tổng công ty PTNL Nghệ An dự kiến vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Nậm Nơn như sau: 

Thời gian dự kiến vận hành điều tiết: Bắt đầu từ 23 giờ 15 phút ngày 10 tháng 10 năm 2023. 

Lưu lượng xả dự kiến: Từ 600 m3/s đến 1000 m3/s (bao gồm lưu lượng xả qua các cửa van đập tràn và tổ máy phát điện). 

Thời gian kết thúc xả: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm xuống dưới mức 311,74 m3/s. 

Công văn của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và PTNS tỉnh thông báo cho: UBND huyện Tương Dương và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Khu Quản lý đường bộ II được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du nhà máy Thủy điện Nậm Nơn biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.. 
 

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện