Giáo dục

Nghệ An công bố phương án dạy học theo 4 cấp độ

19:29, 27/10/2021
Chiều 27/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn việc tổ chức dạy và học trên địa bàn tỉnh. Các địa phương căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn để tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương quyết định tổ chức hoạt động dạy học. 
Nghệ An công bố phương án dạy học theo 4 cấp độ

Theo đó, đối với địa bàn được xác định cấp độ 1 và cấp độ 2 (nguy cơ thấp và nguy cơ trung bình): tổ chức dạy trực tiếp; củng cố các điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện để sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức khác phù hợp với địa bàn và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3 (nguy cơ cao): Tổ chức dạy học trực tiếp (đối với những trường đảm bảo điều kiện 3 tại chỗ: ăn, ở, dạy và học tập tập trung), kết hợp dạy học trực tuyến, giao bài tự học...

Ngoài ra, căn cứ điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố, thị xã ra quyết định kế hoạch dạy học phù hợp cho từng lớp, khối lớp. Trong đó, với cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12, bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Đối với các địa bàn được xác định cấp độ 4 (nguy cơ rất cao): Căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai năm học tại địa phương để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, giao bài tự học… với cấp học mầm non và phổ thông. Ngoài ra, phối hợp với phụ huynh để hướng dẫn học sinh sử dụng hiệu quả, an toàn các thiết bị phục vụ học trực tuyến theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và có phương án chuyển tài liệu học tập đến những học sinh còn thiếu thiết bị học tập trực tuyến.

Thu Hiền

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện