Giáo dục

Bộ giáo dục và Đào tạo kiểm tra đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học tại Nghệ An

20:17, 31/05/2022
Chiều 30/5, các đoàn công tác Bộ Giáo dục - Đào tạo đã trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 tại các huyện: Con Cuông, Quỳ Hợp, Nghệ An.

* Tại Con Cuông, đồng chí Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3 tại 2 trường: Tiểu học xã Mậu Đức và Tiểu học xã Chi Khê. Tại mỗi xã, đoàn lựa chọn ngẫu nhiên hai hộ gia đình có con em học tiểu học để kiểm tra mức độ phổ cập giáo dục.

Hiện nay, toàn huyện có 48 cơ sở giáo dục trong đó có 17 trường tiểu học, 12 trường THCS, 15 trường Mầm non, 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên, 13 trung tâm học tập cộng đồng, 2 trường THPT và 1 trường Trung cấp dạy nghề.

Trong 5 năm qua, từ 2017 đến 2021, Con Cuông đã thực hiện sáp nhập 5 trường, 4 điểm lẻ để đưa học sinh về điểm trường chính nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện Con Cuông đã tham mưu thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục hàng năm. Chính vì vậy, năm 2021, huyện Con Cuông đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Huyện có 3 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3. Huyện Con Cuông cũng là huyện luôn đứng top đầu bảng B của tỉnh về tỷ lệ học sinh giỏi. Toàn huyện có 37/46 trường đạt chuẩn quốc gia.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Tạ Ngọc Trí - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ giáo dục và Đào tạo) đề nghị huyện Con Cuông tiếp tục có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo chất lượng trình độ đội ngũ giáo viên, cũng như cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu dạy học hiện nay. Đặc biệt, chú trọng thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, ưu tiên đạo tạo trình độ ngoại ngữ.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Bộ giáo dục công nhận huyện Con Cuông đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.

* Kiểm tra tại Qùy Hợp, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Nguyễn Xuân Thủy- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên làm trưởng đoàn.

Quỳ Hợp duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.
Quỳ Hợp duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3.

Theo báo cáo, năm 2021, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn xá mù chữ mức độ 2; có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; có 20/21 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và 1 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Cán bộ quản lý 54 người, Giáo viên 549 người. Trong đó Giáo viên dạy giỏi huyện là 127, giáo viên dạy giỏi tỉnh 16. Tổng số trường tiểu học 24. Số phòng học  415 phòng/415 lớp. Phòng kiên cố 329 phòng; Cấp 4 có 78 phòng; dưới cấp 4 có 8  phòng. Các phòng chức năng 154 phòng; Khu vệ sinh 107; Sân chơi: 49 và Bãi tập 43.

Hồ sơ phổ cập được lưu trữ đầy đủ.
Hồ sơ phổ cập được lưu trữ đầy đủ.

Hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học-xóa mù chữ hàng năm được lưu trữ đầy đủ. Thực hiện việc cập nhật dữ liệu lên phần mềm ESCI chính xác và kịp thời. Với những kết quả đạt được, tất cả 21 xã, thị trấn của huyện Quỳ Hợp đã được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tiểu học-xóa mù chữ huyện Quỳ Hợp và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao sự hiểu biết cho nhân dân và cộng đồng về công tác phổ cập để duy trì vững chắc phổ cập giáo dục - xoá mù chữ trên địa bàn huyện; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương với công tác phổ cấp giáo dục - xoá mù chữ, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện; Tham mưu với UBND huyện đưa nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học-xóa mù chữ vào Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục; Khuyến khích, tạo điều kiện để các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn và huy động nguồn lực của nhân dân để thực hiện phổ cập giáo dục đáp ứng triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới hiệu quả, hướng đến mục tiêu duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn.

Tường Vi - Phan Giang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện