Giáo dục

Chi tiết phương án tuyển sinh vào 7 trường khối công an

18:15, 01/05/2022
Bảy trường khối công an nhân dân đã công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2022.

Cụ thể, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh ngành Nghiệp vụ an ninh đối với thí sinh phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế) trở ra và ngành An toàn thông tin, gửi đào tạo đại học ngành Y khoa với thí sinh cả nước.

Năm 2022, trường tuyển sinh theo 3 phương thức, gồm xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (IELTS Academic, TOEFL iBT, HSK) cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm bài thi Bộ Công an cho tất cả ngành học.

Trường hợp Bộ Công an không tổ chức thi bài thi riêng, trường xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C03, D01) kết hợp với kết quả học THPT.

Trường hợp Bộ GD&ĐT không tổ chức thi tốt nghiệp, Bộ Công an không tổ chức thi hoặc thí sinh không thể dự 2 bài thi trên do dịch COVID-19, trường sẽ có thông báo bổ sung về việc xác định chỉ tiêu và tổ chức xét tuyển.

Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức tại Học viện An ninh Nhân dân. Ngoài đảm bảo các điều kiện dự tuyển chung, thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức phải đảm bảo các điều kiện riêng của từng phương thức theo quy định của Bộ Công an.

Năm nay, Học viện An ninh Nhân dân tuyển 450 chỉ tiêu (gồm 413 nam, 37 nữ) được phân bổ theo ngành, địa bàn, phương thức tuyển sinh, giới tính như sau:

 

Đại học Cảnh sát Nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức tương tự Học viện An ninh Nhân dân. Tuy nhiên, trường chỉ tuyển thí sinh ở khu vực phía nam, từ Đà Nẵng trở vào.

Trường tuyển 450 chỉ tiêu (404 nam, 46 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, phương thức tuyển sinh như sau:

 

Học viện Cảnh sát Nhân dân cũng áp dụng 3 phương thức tuyển sinh như 2 trường trên. Trường tuyển sinh đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát đối với thí sinh phía bắc, từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Năm 2022, trường tuyển 500 chỉ tiêu (nam 451, nữ 49) theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính như sau:

 

Tương tự, Học viện Chính trị Công an Nhân dân tuyển sinh năm 2022 theo 3 phương thức (xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và bài thi Bộ Công an).

Trường tuyển sinh toàn quốc với 100 chỉ tiêu cho ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Chỉ tiêu và mã tổ hợp cụ thể:

 

Đại học An ninh Nhân dân cũng áp dụng 3 phương thức tuyển sinh tương tự. Trường xét tuyển thí sinh phía nam (từ Đà Nẵng trở vào), đào tạo các chuyên ngành nghiệp vụ An ninh.

Năm 2022, trường tuyển 350 chỉ tiêu (gồm 317 nam; 33 nữ) và được phân bổ theo từng địa bàn, phương thức tuyển sinh:

 

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân được giao tuyển 100 chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh toàn quốc.

Năm nay, trường tuyển sinh theo 2 phương thức, gồm tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm bài thi riêng.

Chỉ tiêu tuyển sinh được phân theo vùng và phương thức tuyển sinh. Trong đó, với phương thức xét tuyển thẳng, trường chia đều chỉ tiêu cho thí sinh phía bắc và phía nam, tổng chỉ tiêu cho thí sinh nam là 18, thí sinh nữ là 2.

Với phương thức xét tuyển kết hợp, trường tuyển 36 thí sinh nam, 4 thí sinh nữ cho từng khu vực phía bắc, phía nam.

Đại học Phòng cháy Chữa cháy cũng tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc theo 2 phương thức. Thí sinh dự thi bài thi Bộ Công an vào ngày 19-20/7 tại các điểm thi của trường.

Năm 2022, trường tuyển 50 chỉ tiêu ngành Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Cụ thể như sau:

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện