Tăng lương cơ sở từ 1/7/2023: Lương cán bộ, công chức thay đổi thế nào?

07:37, 12/11/2022


Từ ngày 1/7/ 2023, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Với mức lương cơ sở này, tương ứng với các loại công chức A3, A2, A1, A0... sẽ có mức lương như sau
 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện