15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023 trong Nghị quyết của Quốc hội

07:39, 12/11/2022


Với đa số phiếu tán thành, chiều 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 gồm 15 chỉ tiêu cụ thể.

 

 

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện