Khoa học công nghệ

Thanh Chương: Quan tâm thu hút đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp

11:49, 15/10/2021
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện Thanh Chương cần thu hút đầu tư công nghệ cao vào quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm.   

Ngày 13/10, UBND huyện Thanh Chương tổ chức Hội thảo khoa học sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 14/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, khoa học công nghệ đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản của địa phương. Đến nay, huyện đã xây dựng được một số sản phẩm chủ lực như: cây nguyên liệu giấy, chè búp tươi, tinh bột sắn, cam, bưởi, gà, trâu bò… Trong đó các sản phẩm như gà, cam Tổng đội, chè xanh, trám đen,… đã được dán tem truy xuất nguồn gốc. Huyện đã có 11 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Giai đoạn 2016-2020, trên toàn huyện có 121 mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT, các mô hình được hỗ trợ từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, một số mô hình triển khai đạt kết quả cao như: Mô hình chăn nuôi gà thương hiệu Gà Thanh Chương tại xã Thanh Xuân, trồng dưa lưới tại xã Thanh Liên, Thanh Tiên,…; bí xanh tại Thanh Liên, nuôi cá lăng tại xã Thanh Khê, cam phủ màn tại Thanh Đức; nuôi tôm càng xanh tại Đại Đồng, Thanh Lĩnh; nuôi ốc bươu đen tại Thanh Hòa, Thanh Dương…

Bộ máy quản lý nhà nước về KHCN từng bước hình thành và đi vào hoạt động. Nghiên cứu, ứng dụng KHCN đã huy động được các thành phần kinh tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: nguồn lực đầu tư còn hạn chế, dàn trải cho nhiều nội dung, đối tượng nên hiệu quả, kết quả đạt chưa cao; việc đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển biến còn chậm, năng suất và chất lượng sản phẩm còn thấp...

Lãnh đạo huyện Thanh Chương phát biểu tại hội thảo.
Lãnh đạo huyện Thanh Chương phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đại diện Sở Khoa học Công nghệ và lãnh đạo huyện Thanh Chương định hướng một số nhiệm vụ cần thực hiện cho thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết 06; phát huy vai trò của hội đồng KHCN huyện trong công tác chỉ đạo, điều hành; khuyến khích, hỗ trợ những tổ chức, cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư ứng dụng KHCN vào các lĩnh vực như y tế, giáo dục cũng như sản xuất, kinh doanh; đào tạo nguồn lực để tiếp cận, vận hành và sử dụng các thiết bị KHCN. Đối với lĩnh vực nông nghiệp cần thu hút đầu tư công nghệ cao vào quá trình sản xuất, chế biến sản phẩm, gắn với nâng cao giá trị sản phẩm.   

Thành Trung

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện