Khoa học công nghệ

Nghệ An triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra/vào để phòng, chống dịch

15:43, 17/11/2021
Để đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19” trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có công văn gửi các Sở, ban ngành; các địa phương; các cơ quan Trung ương; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh về việc triển khai quét mã QR.
Ảnh minh họa - Nguồn: internet
Ảnh minh họa - Nguồn: internet

UBND tỉnh Nghệ An thống nhất sử dụng ứng dụng PC-Covid do Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia triển khai để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các tổ chức hội, đoàn thể, doanh nghiệp; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam triển khai đến tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở dạy nghề, trường đại học, cao đẳng thực hiện:

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên, gương mẫu cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid để khai báo y tế, khai báo di chuyển nội địa; 

Tạo và sử dụng mã QR cho cơ quan, đơn vị trên ứng dụng PC-Covid; thực hiện kiểm soát vào/ra cơ quan, đơn vị hàng ngày đối với khách đến/đi thông qua quét mã QR trên ứng dụng PC-Covid (trường hợp bị nghẽn mạng, khách không có thiết bị điện tử hoặc không có năng lực sử dụng quét mã QR thì đơn vị có trách nhiệm cử người hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoặc khai báo trên Tờ khai sau đó cập nhật lên Hệ thống theo quy định); 

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân và khách khi đến địa bàn quản lý phải cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế điện tử, quét mã QR theo quy định; Thường xuyên kiểm tra thực tế việc thực hiện của các chủ điểm công cộng và rà soát, kiểm tra thông qua số liệu từ phần mềm quản lý (với tài khoản được cung cấp từ Sở Thông tin và Truyền thông);

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn đảm bảo đầy đủ các điều kiện liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19; trong đó có việc thực hiện tạo và quét mã QR đối với khách vào/ra.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ; vận tải; quản lý, khai thác bến xe trên địa bàn; hướng dẫn học viên, người vào/ra các bến xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách tham gia giao thông trên phương tiện vận tải hành khách công cộng thực hiện cài đặt, sử dụng phần mềm PC-Covid, quét mã QR trên phần mềm PC-Covid để khai báo y tế theo quy định.

Giám đốc Sở Y tế: chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế triển khai việc đăng ký và quét mã QR để quản lý thông tin người vào/ra; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan sử dụng hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia cung cấp để phục vụ công tác quản lý, truy vết, phòng chống dịch Covid-19, đồng thời tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tăng cường phối hợp, chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng các hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cơ quan thông tin, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Truyền thông cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã triển khai các biện pháp tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về ứng dụng các hệ thống phần mềm, giải pháp công nghệ.

- Phối hợp với Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan của Bộ Y tế, nhận tài khoản hệ thống công nghệ do Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia cung cấp và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng. | - Kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc sử dụng tài khoản quản lý mã QR được cấp từ Trung tâm công nghệ phòng, chống Covid-19 quốc gia tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An phát động phong trào, cử đoàn viên hỗ trợ các địa phương hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở, địa điểm thực hiện cài đặt, sử dụng phần mềm PC-Covid, đăng ký và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện