Khoa học công nghệ

Hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Nghệ An

18:49, 18/02/2022
Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa có thông báo về việc hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An. 
Giao diện Cổng dịch vụ công Hệ thống thông tin một cửa tỉnh Nghệ An.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch số 526 của UBND tỉnh Nghệ An về triển khai Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Văn phòng UBND tỉnh thông báo: Bắt đầu từ 6h00 ngày 24/02/2022, hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Nghệ An thành “Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính-tỉnh Nghệ An”.

Việc hợp nhất nhằm thống nhất, liên thông giữa các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương theo quy định.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện