TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Tỷ lệ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 98%

10:50, 07/06/2018

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc giám sát về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Diễn Châu. Theo báo cáo, đến nay, Diễn Châu đã giải quyết trên 37.000 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tỷ lệ đạt 98%.

Huyện Diễn Châu có 39 đơn vị hành chính với diện tích tự nhiên trên 30.500ha. UBND huyện đã có nhiều giải pháp nỗ lực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, công khai 11 thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm giao dịch 1 cửa.

a
Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiểm tra công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Diễn Châu.

Đến nay, nhóm đất phi nông nghiệp, diện tích trên 13.200ha, đã cấp mới trên 58.100 giấy chứng nhận, đạt tỷ lệ gần 98%. Trong lĩnh vực cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, huyện Diễn Châu đã có những cách làm đột phá, nên tỷ lệ cấp bìa đất đạt khá cao, đã giải quyết 37.250 hồ sơ đạt 98%.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Diễn Châu cũng đã nêu một số khó khăn vướng mắc như: Đơn vị tư vấn còn chậm trễ; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thiếu cán bộ, tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể hơn về quy trình đấu giá đất…

Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn của huyện Diễn Châu; Đồng thời yêu cầu huyện Diễn Châu tiếp tục quan tâm xử lý hồ sơ còn tồn đọng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các xã làm tốt vấn đề này./.

Hồng Hạnh - Thanh Tùng - Đài TTTH Diễn Châu