TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thu hút doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp, nông thôn

16:34, 10/07/2018

"Tập trung thu hút doanh nghiệp, phát triển Hợp tác xã, xây dựng mối liên kết giữa nông dân, địa phương và doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp, nông thôn", là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng tại hội nghị Ban chấp hành Hội nông dân Tỉnh khóa VIII, diễn ra sáng nay (10/7).

Tại Hội nghị lần này, Ban chấp hành Hội nông dân tỉnh khóa VIII đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và 2,5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được gần 160.000 mô hình phát triển kinh tế, 497 mô hình kinh tế tập thể, trên 50 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và 725 tổ hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: Hội nông dân tỉnh, các địa phương cần tập trung thu hút doanh nghiệp, phát triển hợp tác xã, xây dựng mối liên kết giữa nông dân, địa phương và doanh nghiệp để phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là việc bao tiêu sản phẩm, tạo đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hội và các địa phương cần tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra nguồn lực to lớn từ nông dân để làm giàu và giảm nghèo bền vững./.

Mỹ Hạnh - Thanh Bình - Đài TTTH Cửa Lò