TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Các địa phương tập trung chăm sóc tốt các loại cây trồng vụ xuân

20:52, 22/03/2019
Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2019, chiều nay (22/3),Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đi kiểm tra sản xuất vụ xuân 2019 tại các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành. 
Đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất tại hai xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên.

Tại Quỳnh Lưu, đoàn đã trực tiếp kiểm tra tình hình sản xuất tại hai xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Yên. Hai xã hiện  có hơn 500 ha lúa xuân; vào thời điểm này nhìn chung cây lúa sinh trưởng tốt; tuy nhiên trên một số diện tích đã xuất hiện  ốc bươu vang và chuột gây hại. Kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân tại huyện Diễn Châu, địa phương có hơn 9.200 ha lúa vụ Xuân, nhờ thực hiện tốt các khâu dự tính dự báo sâu bệnh hại và chăm sóc đúng quy trình, nên cây lúa sinh trưởng tốt, sạch sâu bệnh. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kiểm tra sản xuất vụ xuân 2019 tại Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành.

Kiểm tra sản xuất vụ xuân tại huyện Yên Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo sản xuất của huyện. Mặc dù thời tiết sản xuất vụ xuân không mấy thuận lợi, Yên Thành đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch diện tích với trên 12.850 ha lúa. Tuy nhiên, vào thời kỳ cây lúa đẻ nhánh đã xuất hiện bệnh đạo ôn cổ bông; nhưng  đã được khống chế. 

Đồng chí Đinh Viết Hồng đã  nhắc nhở các địa phương tiếp tục chăm sóc tốt các loại cây trồng vụ xuân.

Sau khi kiểm tra tình hình sản xuất vụ xuân ở các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, đồng chí Đinh Viết Hồng đã  nhắc nhở các địa phương tiếp tục chăm sóc tốt các loại cây trồng vụ xuân; tăng cường công tác dự tính dự báo sâu bệnh  giai đoạn cây lúa chuẩn bị làm đòng, trổ bông; thực hiện tốt khâu thủy lợi nội đồng,đảm bảo đủ nguồn nước cho cây lúa sinh trưởng.                               Huy Cung – Hữu Dũng