Kinh tế

Cửa Lò góp ý, phản biện đề án "Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ cơ sở lưu trú, nhà hàng giai đoạn 2021- 2025"

15:40, 14/06/2021
Sáng 14/6, UBMTTQ thị xã Cửa Lò tổ chức hội nghị góp ý, phản biện Đề án "Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò, giai đoạn 2021-2025".

Nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, chất lượng dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, UBND thị xã Cửa Lò đã tiến hành xây dựng đề án" Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, dịch vụ của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng trên địa bàn thị xã Cửa Lò giai đoạn 2021-2025".

Đảo Lan Châu
Đảo Lan Châu.

Từ khi đề án được đưa ra, tính đến thời điểm này đã có nhiều ý kiến phản biện, đóng góp bằng văn bản từ các sở, ban ngành, các nhà nghiên cứu quy hoạch của tỉnh Nghệ An cũng như của thị xã Cửa Lò.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng, sát thực tiễn nhằm bổ sung, hoàn thiện đề án, như: Cần xác định trọng tâm nội dung trong quá trình hoàn thiện để thực hiện có hiệu quả khi ban hành; Cần xây dựng các nhiệm cụ thể hơn trong quy hoạch để nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú, nhà hàng mang tính bền vững cho Cửa Lò; Xây dựng chi tiết cụ thể hơn các nội dung về bảo vệ môi trường vào đề án; Cần có bản quy hoạch phân khu chức năng rõ ràng cho Cửa Lò; Xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ phục vụ du lịch...

Các ý kiến sẽ được tổng hợp, tiếp thu để trình lên các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, hoàn thiện đề án để khi đưa vào thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Phan Thành-Tạ Nhật

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện