Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cho ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025

12:02, 14/09/2021
Sáng 14/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025. 

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, doanh nghiệp Nghệ An phát triển nhanh về số lượng; hoạt động đa dạng ở các ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới gấp 1,49 lần so với giai đoạn 2011 – 2015; số doanh nghiệp đang hoạt động đứng thứ 9 cả nước.

Hoạt động của doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, doanh nghiệp Nghệ An vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh.

Dự thảo Đề án đưa ra mục tiêu, phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 34.000 -35.000 doanh nghiệp, trong đó có 21.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp khoảng 65 - 67% thu ngân sách của tỉnh; Tạo việc làm mới cho khoảng 20.000 - 25.000 lao động/năm. Để đạt được mục tiêu này, dự thảo đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp theo từng nhóm với cơ chế chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu kết luận cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của các Sở, ngành, các hội và Hiệp hội Doanh nghiệp để hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025, sớm trình Chủ tịch UBND tỉnh nghe và cho ý kiến./.

Lê Hằng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện

    Xem thêm